Aksiyel Fanlar (26 rn)Analog Karbondioksit(CO2) Manifold (1 rn)
Antibakteriyel la ve Ortam Temizleme E (0 rn)Ara Klimalar? in Servis rnleri (1 rn)
Aralar in Dizel Partikl Filtre Temiz (4 rn)Bak?r Borular (23 rn)
Bak?r Boy Boru (21 rn)CCL Serisi REFCO arj Hortumlar? (1 rn)
D?? Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar? (3 rn)Depozitolu Bo? Tpler (2 rn)
Digital gaz terazisi (4 rn)Dij?tal Termostat (15 rn)
Dijital Termometre Termostadlar (3 rn)DORN APE Series A?k Tip Kompresrler (2 rn)
DORN CD Serisi ift Kademe Transcr?t?ca (2 rn)DORN CD Serisi Transcr?t?cal CO2[R744] (3 rn)
DORN CDS Serisi Subcr?t?cal CO2[R744] S (3 rn)DORN ift Kademe Semi Hermetik Kompres (3 rn)
DORN ift Kademe Ultra Derin So?utma Se (2 rn)DORN H Eco Prem?um Serisi R.134A zel S (5 rn)
DORN Inverter Serisi Semi Hermetik Komp (6 rn)DORN Yar? Hermetik Kompresrler (10 rn)
Drayer (7 rn)Dual Borular (2 rn)
DV 46 REFCO Vakum Pump Oil (1 rn)Elektrikli El Aletleri (13 rn)
Elektronik Kaak Dedektrleri (3 rn)ERRECOM VACUM PUMP (1 rn)
Evaparatr ve So?utucular (0 rn)Expansion Valfler (2 rn)
Fan Coil Motorlar? (2 rn)Fan Motorlar? (1 rn)
Fosforlu - U/V Kaak Boya ve Tespit Elem (0 rn)GMC Check Valfler (1 rn)
GMC Direkt al??an Selonoid Valfler (1 rn)GMC Kapakl? Ara Vanalar (1 rn)
GMC Kartu? Drayerler (1 rn)GMC Kresel Vanalar (1 rn)
GMC Nem Gsterici Renkli Bak?r Boru Uzan (1 rn)GMC Nem Gsterici Renkli EER Tipi Gzet (1 rn)
GMC Nem Gsterici Renkli Erkek-Di?i Rako (1 rn)GMC Nem Gsterici Renkli Rakorlu Gzetle (1 rn)
GMC Pilot Selonoid Valfler (1 rn)GMC Rakorlu Depo Vanalar (1 rn)
GMC Selonoid Bobinler (1 rn)GMC Ta? CORE Filtre Drayerler (1 rn)
GMC Ta? Drayer Kovanlar? (1 rn)Is?tma (0 rn)
Kaak nleyici S?v?lar (2 rn)Kaynak Telleri (6 rn)
KIMO Frekans De?i?tirici Aksesuarlar (1 rn)KIMO Frekans De?i?tiriciler (2 rn)
KIMO Frekans De?i?tiriciler Soft Starter (1 rn)Kimyasallar (0 rn)
Klima/So?utma Sistemleri in Temizleyic (3 rn)Kompresrler (30 rn)
KRIWAN Elektronik Kontrol niteleri (1 rn)Lazer Termometre ve lm Cihazlar? (4 rn)
Nemlendiriciler (5 rn)NCOTRA-GEBHARDT Radyal ve Aksiyal Fanla (18 rn)
Ode zolasyon Hortumlar? (0 rn)ONDA Ya? Ay?r?c?lar (1 rn)
Outokumpu Bak?r Borular (3 rn)PAG ve PAO Refrigeration Oil (1 rn)
Plakal? E?anjrler (1 rn)POE REFRGERATON OL (1 rn)
Poliretan (0 rn)Poliretan rnler (6 rn)
R600a ISOBUTAN arj stasyonu (1 rn)REF-VAC Dijital Vakum Saati (1 rn)
REFCO Dijital LCD Ekranl? Manifoldlar (1 rn)Refco Elektronik Tart?lar (4 rn)
REFCO Geri Toplama stasyonlar? (3 rn)REFCO Manometre Kalibrasyon Modl (1 rn)
REFCO Nitrojen Test Kontrol nitesi (1 rn)REFCO R600a ISOBUTAN Refrigerant (1 rn)
REFCO Vakum Pompalar? (5 rn)REFCO arj stasyonu (1 rn)
Rotary Kompresrler (0 rn)Selonoid Valfler (0 rn)
Shell and Tube Evaporatrler (1 rn)Shell and Tube Kondanserler (1 rn)
So?utma Elemanlar? (45 rn)Sogutucu Ak??kanlar (33 rn)
SUNISO Mineral So?utma Ya?lar? (1 rn)SUNISO PAG Araba Klimalar? in-SANDEN S (1 rn)
SUNISO Sentetik POE-ESTER Amonyak-R717 S (1 rn)SUNISO Sentetik POE-ESTER CO2-R744 Sogut (1 rn)
SUNISO Sentetik POE-ESTER Sogutma Ya?lar (1 rn)SUNISO Sentetik POE-ESTER Vidal? Kompres (1 rn)
SUNISO Vakum Pompa Ya?lar? (1 rn)SUNISO Yar? Sentetik Amonyak-R717 Sogutm (1 rn)
Termostatlar (3 rn)Tesisat Muayene Kameras? (1 rn)
Test Kitleri (0 rn)Titre?im Al?c?lar (1 rn)
Vakum Pompas? RL-2 Emi? Check Valf (0 rn)Value Vakum Pompas? (12 rn)
Ortam Batarya Temizleme Kimyasallar? (7 rn)

 

BRILLIANT U/V SET Ara Klimalar?
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT U/V SET Kaçak Dedektör Boyas? Sar? Fosfor

RED BRILLANT HYBRD ve ELEKTRKL ARA U/V KAAK BOYASI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
RED BRILLANT HYBRD ve ELEKTRKL ARAÇ U/V KAÇAK BOYASI

ATOM MACHINE ARA N
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
ATOM MACHINE ARAÇ ÇN Antibakteriyel Elektronik Ultrasonik Nebülizatör.

BRILLIANT Ara Klima HFO1234yf
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT Araç Klima HFO1234yf ÖZEL U/V KAÇAK FOSFOR BOYA

BRILLIANT Ara Klima U/V SARI FOSFOR KAAK BOYASI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
BRILLIANT Araç Klima U/V SARI FOSFOR KAÇAK BOYASI

UNIVERSAL KIT
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
UNIVERSAL KIT Klima/Sogutma Sistemleri çin Temizleme Kit

FLUSH PUMP
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?

FLUSH PUMP Klima Sogutma Sistemleri Temizleme Elektrikli Pompa

Nedir?
Flush Pump,büyük klima ve so?utma sistemlerinde kullan?lan,fiyat avantaj?na sahip bir iç temizleme pompas?d?r.


ZONE KILLER BACT 400ml
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
ZONE KILLER BACT 400ml Oda Temizleme Sprey

KILLER BACT FOAM 400ml
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
KILLER BACT FOAM Antibakteriyel [EN1276]Klima,Evaporatör ve Kanal Hijyen Köpü?ü Özellikler
A/C sistemlerimiz kullan?ld?kça mantarlar,bakteriler ve di?er mikroorganizmalar olu?maktad?r i?te bu durumda Killer Bact Köpük Yan?n?zda.

PUREZONE MACHNE
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
PureZone Makinesi A/C Sisteminin Devridaim Sistemi taraf?ndan da??t?lmak üzere s?v? atomize eden elektronik ultrasonik bir cihazd?r.Ultrasonik püskürtme sisteminin en önemli avantajlar?ndan biri de, ortam s?cakl???nda, atomize s?v? parçac?klar? elde etmektir.Bu s?v? daha yüksek bir s?cakl??a ?s?t?larak ?s? ile atomize edilir tipik olarak ortaya ç?kan yo?u?may? önler.PureZone makinesi ile bir antibakteriyel temizlik 20°C de yakla??k 11'45  at-20 ° C'de ve bir kez otomatik olarak minimum s?v? seviyesine ula??ld???nda durur.Bununla Birlikte Yüksek ortam s?cakl???nda tedavi daha az zaman alacak,dü?ük ortam s?cakl???nda,bunun yerine,daha fazla zaman alacakt?r.

KAAK TESPT LED ve GZLK
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
KAÇAK TESPT LED ve GÖZLÜK LARGE

UV KAAK ARAMA SET
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
UV Kaçak Arama Seti 250ml Sar? Fosfor+Lamba+Enjektör+1/4 Hortum Adaptörü.

TRACE BRILLIANT FOSFORLU KIRMIZI KAAK BOYALARI
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
TRACE BRILLIANT FOSFORLU KIRMIZI KAÇAK BOYASI 7,5ml Enjektör-60ml Enjektör-120ml Enjektör Halinde Tedarik Edebilirsiniz.

NO-ACID
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
NO-AST tamamen klimlendirme ve So?utma Sistemlerinde mevcut asit ortadan kald?rmak için tasarlanm?? bir nötralizer oldu?u gibi;ayn? zamanda kompresörün tükenmi?li?inide önleyebilirsiniz.

OIL-TEST
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
K?sa sürede so?utma ve A / C sistemlerinde yer alan madeni ya? türünü belirlemek için yeni kimyasal bir çözümdür. Iki k?sa ad?mda size sistemdeki ya??n ne tür oldu?unu tespit eder.(POE)Benzen(ABZ)Madeni Ya??

ACID-TEST
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
klimlendirme ve So?utma Sistemleri için Vazgeçilmez bir üründür.So?utucu ya? asit test etmek için h?zl?, do?ru ve kolay bir ?ekilde sonuç sa?lar.AST TEST düzenli önleyici bak?m için idealdir ve önemli bir üründür ve saniyeler içinde kesin sonuçlar verir.

COOL-SHOOT Performans Art?r?c? Kimyasal ve Adaptrler
Firma Ad: Errecom
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
COOL-SHOOT Enerji tüketimini azaltarak,klimlendirme ve So?utma sistemleri daha verimli çal???r hale getirebilen sentetik katalizördür.

SAHARA Drenaj Pumps
Firma Ad: Refco
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?

HVAC-R Servis Ürünlerinin En ddial? Drenaj Pompas? DSTRBÜTÖRLÜKLERMZ'de Bulunan REFCO Sahara Stoklar?m?z'da...


GMC Refrigerazione
Firma Ad: GMC Refrigerazione
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Selonoid Valfler,Check Valfler,Filtre ve Kartu? Drayerler,Kartu? Kovanlar?,Küresel Vanalar,Gözetleme Camlar? ve Rakorlar 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim