Sektörde tüm kullan?c?lar taraf?ndan kalitesi ve güvenilirli?i bilinen Alman BOCK Kaeltemaschinen GmbH firmas?  1932  y?l?nda  kurulmu?tur.  Hali  haz?rda  200  çal??an?  ile faaliyet gösteren firma DIN EN ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminde aç?k ve yar?-hermetik tip endüstriyel so?utma ve araç klima  kompresörlerinin dizayn ve üretimini gerçekle?tirmektedir.

Yeni PLUSCOM Serisi Kompresrleri
Firma Ad: GEA Bock
rn Kategorisi: Kompresrler
Bock yeni PLUSCOM serisi kompresörleri ile daha sessiz ve verimli so?utma uygulama imkan? sunmaktad?r. Eski 2 silindirli HG3 ve HA3 serisi yerine 4 silindirli olarak dizayn edilen kompakt yap?ya sahip yeni nesil PLUSCOM HG34P ve HA34P serisi yar? hermetik kompresörler 18÷33 m³/h süpürme hacmi aral???nda yüksek  performans? ve enerji ekonomisi sa?lamaktad?r. Bu serilere ilave olarak IKK 2004 fuar?nda 2 silindirli 11÷17 m³/h  süpürme hacmi aral???ndaki HG22P ve HA22P Pluscom tipi kompresörlerin sunumu yap?lm??t?r. 2004 y?l? içerisinde Pluscom serisine 2 silindirli, 5÷10 m³/h  süpürme hacmi aral???ndaki HG12P  tipleri de kat?lacakt?r.

Mp10 Kompresre Kontrol niteleri
Firma Ad: GEA Bock
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Yüksek kapasitedeki yar? hermetik kompresörler için dizayn edilmi?tir. (HG 8 Standart)

Yksz Kalk?? nitesi
Firma Ad: GEA Bock
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Kalk??ta çekilen ak?m azalt?larak motor üzerindeki gerilim azalt?l?r, motor ömrünü uzat?r.


Frekans Kontrol nitesi
Firma Ad: GEA Bock
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Frekans konvertörü ile istenen kapasite sa?lan?r.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim