Dixell Ürünleri talya'da Üretilmektedir.Firmam?z bünyesinde bulunan ürünler...
Dijital Kontrol Cihazlar?, So?utma Kontrol Cihazlar?, COOLMATE - XL Serisi So?uk Oda S?cakl?k & Nem Kontrol Cihazlar?, Blast Chiller Kontrol Cihazlar?, Kademe Kontrol Cihazlar?, Fan H?z Kontrol Cihazlar?, S?cakl?k - Nem Bas?nç Kontrol Cihazlar?, Merkezi Görüntüleme ve Kontrol Sistemi, S?cakl?k ve Nem Kontrol Cihazlar? (Tek Ekranda) Chiller Kontrol Cihazlar?, Sensörler, Aksesuarlar.


D?xell XJ500 Merkezi Grntleme ve Denetleme nitesi
Firma Ad: Dixell
rn Kategorisi: Dij?tal Termostat
Ürünlerin kalitesini yüksek tutabilmek için, üretimden ba?layarak, haz?rlama, bekletme, depolama, ta??ma ve sat?? noktalar?ndaki SICAKLIK-BASINÇ-NEM kriterlerinin sürekli olarak standart de?erlerde tutulabilmesi gereklidir. XJ 500 SSTEM, ürünle ilgili ortamlara ait standart de?erlerin süreklili?ini sa?layan ve bu de?erlerle ilgili geriye dönük veri ar?ivi olu?turan kombine bir sistemdir.


COOLMATE - XLR100
Firma Ad: Dixell
rn Kategorisi: Dij?tal Termostat
So?uk Odalar?n?z çin Performans ve Tasar?m Biraraya Geldi
Dixell,  XLR100 Cool Mate serisi ile endüstriyel ve ticari so?utma odalar? için yeni nesil elektronik kontrol üniteleri tasarlayarak sektörde yeni bir yer açm??t?r.

Sensrler
Firma Ad: Dixell
rn Kategorisi: Dij?tal Termostat

Aksesuarlar
Firma Ad: Dixell
rn Kategorisi: Dij?tal Termostat

XWEB 500
Firma Ad: Dixell
rn Kategorisi: Dij?tal Termostat

So?ukOdalar?n?zçin Performans ve Tasar?m Biraraya Geldi


 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim