Embraco, so?utma çözümlerinde uzmanla?m?? ve hermetik kompresör pazar?nda dünya lideri bir ?irkettir. Embraco misyonu,daha iyi bir hayat kalitesi için,teknolojik mükemmellik ve sürdürülebilirli?i kovalamak ve yenilikçi çözümler sa?lamakt?r.
1974 y?l?nda Brezilya'n?n güneyinde bulunan Joinville ?ehrinde Brezilya'daki so?utma endüstrisinin kompresör ihtiyac?n? tedarik etmek için üretime ba?lad?.Kurulu?unda 10 y?l sonra,5 k?taya birden kompresör satmaya ba?lad? ve 90'l? y?llar?n ba??nda ba?layan ekonomik küreselle?meyi göz önüne alarak, Brezilya d???nda da fabrikalar açmaya ba?lad? dünya çap?nda üretim ve dünya liderli?ini sa?lamla?t?rmak amac? ile.
Kompresör ürün yelpazesine ek olarak kondenser üniteleri,elektrik parçalar?,dökme demir ve haz?r so?utma sistemleri üretiyor -talya,Brezilya, Çin ve Slovakya'da- ev ve ticari tip so?utma sistemleri için.Embracco Kompresrler
Firma Ad: Embraco
rn Kategorisi: Kompresrler

Embraco kompresörlerinin; NB Serisi, NE Serisi, T Serisi ve J Serisi Slovakya da EM, EMI, FG, FF ve FFI Serileri Brezilya'da Üretilmektedir...
Firmam?z Ürün Portföyünde
R.134a Embracco Kompresörleri olarak

Tüm EM  Serileri
Tüm EMI Serileri
Tüm FG  Serileri
Tüm FF  Serileri
Tüm FFI Serileri

bulunmaktad?r.Detayl? Bilgi çin Firmam?z ile rtibat Kurunuz...


 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim