GÖKER
Poliüretan Ürünler olarak; Souk Hava Depolar için çeitli kalnlk ve boylardan oluan souk hava depo panelleri taahhütü ve montaj yapmaktadr.Panel Soguk Hava Depo Kabinlerinin yansra klasik izoleli odalarda kullanlan çarpma ve sürgülü tip Souk Hava Depo kaplar,kolayca monte ve demonte edilen küçük hacimli kabinler,perfore edilmi aralklar ayarlanabilen Souk Hava Depo raflar'da ürün yelpazesi içindedir...


Modkabin - Modler Souk Depo Kabini
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Modüler souk depo kabinleri
standart ebatlarda üretilen, tavan taban ve yan panelleri birbirine kitlenebilen kabinlerdir.Çok kolay monte veya demone edilebilir. çilikten tasarruf eder. 8 ve 10 cm kalnlklarnda üretilirler.

Polikabin Endstriyel Souk Depo Kabini
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Souk depo kabinleri 60mm., 80mm., 100mm., 120mm. Ve 150mm. izolasyon kalnllarnda ve 12000mm. ye kadar kademesiz olarak her yükseklikte üretilebilir.
 
. Standart ebatlarn dnda her tür ölçüde sipari verilebilir. 
. ç yüzeylerde kullanlan hijyenik profillerin kenarlar yumuak pvc malzemeden üretilmitir.

Minikabin - Soutma Dolaplar
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Minikabin standart 1400, 2800 ve 4100 lt. net hacimlerde dizayn edilen, tam olarak demonte edilebilir yeni modüler kabin serisidir. Çabuk ve kolaylkla monte edilebilir ekilde, 80 mm kalnlndaki poliüretan panellerden tasarlanmtr.

Polikap-ST Menteeli Tip Souk Oda Kaplar
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Polikap souk depo kaplar devrim niteliinde pek çok yeni detay tasarm ile üretilir. Bu orijinal detaylarn hepsi üretici firmann uzun tecrübeleri sonucunda gelitirilmitir.
 
. Polikap her tür s kua ve her tür eik yaps için uygun çözümler sunar. 

Polikap-AL Menteeli Tip Souk Oda Kaplar
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
POLKAP-AL standart polikap kapsna ilave olarak aliminyum kap kasasyla üretilen souk depo çarpma kaplardr. . Kap kasas aliminyum profilden üretildii için sk karlalan kap kasasnn deformasyonuna kar son derece mukavemetlidir. . Kap kasas özel patentli bir s köprüsü ile üretilmitir.Terleme yapmaz. . Kasa üzerinde resistans yata bulunur.

Srkap - Srgl Souk Oda Kaplar
Firma Ad: GKER Souk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Sürkap sürgülü kaplar, hem panel, hem klasik izoleli souk kaplara uygulanabilen yeni sürgülü kap sistemidir.
 
. Son derece hafif ve teknolojik çözümlerle uzun yllar salkl olarak kullanacanz yeni sürgülü kap alternatifinizdir. 
. Sürgülü souk depo kaplar; kanad demonte ve monte edilebilen, montaj kolay kaplardr. Gerektiinde kanat ksm demonte edilebilir. 
. Taze ve donmu muhafaza odalar için üretilen Sürkap, her tür özel ebatta ve monoray geçili olarak üretilebilir. 

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglantl XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tantm
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas
KIMO Frekans Deitiriciler Genel Bak
KIMO Frekans Deitiriciler-Modller
KIMO Frekans Deitirici zellikler
KIMO Frekans Deitiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im