GÖKER
Poliüretan Ürünler olarak; So?uk Hava Depolar? için çe?itli kal?nl?k ve boylardan olu?an so?uk hava depo panelleri taahhütü ve montaj? yapmaktad?r.Panel Soguk Hava Depo Kabinlerinin yan?s?ra klasik izoleli odalarda kullan?lan çarpma ve sürgülü tip So?uk Hava Depo kap?lar?,kolayca monte ve demonte edilen küçük hacimli kabinler,perfore edilmi? aral?klar? ayarlanabilen So?uk Hava Depo raflar?'da ürün yelpazesi içindedir...


Modkabin - Modler So?uk Depo Kabini
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Modüler so?uk depo kabinleri
standart ebatlarda üretilen, tavan taban ve yan panelleri birbirine kitlenebilen kabinlerdir.Çok kolay monte veya demone edilebilir. ?çilikten tasarruf eder. 8 ve 10 cm kal?nl?klar?nda üretilirler.

Polikabin Endstriyel So?uk Depo Kabini
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
So?uk depo kabinleri 60mm., 80mm., 100mm., 120mm. Ve 150mm. izolasyon kal?nl?lar?nda ve 12000mm. ye kadar kademesiz olarak her yükseklikte üretilebilir.
 
. Standart ebatlar?n d???nda her tür ölçüde sipari? verilebilir. 
. ç yüzeylerde kullan?lan hijyenik profillerin kenarlar? yumu?ak pvc malzemeden üretilmi?tir.

Minikabin - So?utma Dolaplar?
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Minikabin standart 1400, 2800 ve 4100 lt. net hacimlerde dizayn edilen, tam olarak demonte edilebilir yeni modüler kabin serisidir. Çabuk ve kolayl?kla monte edilebilir ?ekilde, 80 mm kal?nl???ndaki poliüretan panellerden tasarlanm??t?r.

Polikap-ST Mente?eli Tip So?uk Oda Kap?lar?
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Polikap so?uk depo kap?lar? devrim niteli?inde pek çok yeni detay tasar?m? ile üretilir. Bu orijinal detaylar?n hepsi üretici firman?n uzun tecrübeleri sonucunda geli?tirilmi?tir.
 
. Polikap her tür ?s? ku?a?? ve her tür e?ik yap?s? için uygun çözümler sunar. 

Polikap-AL Mente?eli Tip So?uk Oda Kap?lar?
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
POLKAP-AL standart polikap kap?s?na ilave olarak aliminyum kap? kasas?yla üretilen so?uk depo çarpma kap?lar?d?r. . Kap? kasas? aliminyum profilden üretildi?i için s?k kar??la??lan kap? kasas?n?n deformasyonuna kar?? son derece mukavemetlidir. . Kap? kasas? özel patentli bir ?s? köprüsü ile üretilmi?tir.Terleme yapmaz. . Kasa üzerinde resistans yata?? bulunur.

Srkap - Srgl So?uk Oda Kap?lar?
Firma Ad: GKER So?uk Oda P.U
rn Kategorisi: Poliretan rnler
Sürkap sürgülü kap?lar?, hem panel, hem klasik izoleli so?uk kap?lara uygulanabilen yeni sürgülü kap? sistemidir.
 
. Son derece hafif ve teknolojik çözümlerle uzun y?llar sa?l?kl? olarak kullanaca??n?z yeni sürgülü kap? alternatifinizdir. 
. Sürgülü so?uk depo kap?lar?; kanad? demonte ve monte edilebilen, montaj? kolay kap?lard?r. Gerekti?inde kanat k?sm? demonte edilebilir. 
. Taze ve donmu? muhafaza odalar? için üretilen Sürkap, her tür özel ebatta ve monoray geçi?li olarak üretilebilir. 

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim