Mü?teri memnuniyeti ve kalite sadece i? yakla??m? olarak de?il, ayn? zamanda her gün gerçekli?i kan?tlanmas? gereken kavramlar olarak de?erlendirilir. 1910 da kurulan Ziehl-Abegg, d??tan rotorlu motorlar?n, motor fan? olarak geli?im gösterdi?i 1950'lerde bu alanda büyük bir at?l?m ba?latt?. O zamandan beri bu öncü olma prensibi geli?tirilmekte ve yeni uygulamalar için uygun hale getirilmektedir.
Ziehl-Abegg, geçmi?ten beri hep seçkin bir marka olmu? ve asansör sürücü üretimi, motor üretimi, fan ve kontrol sistemleri gibi yüksek kalite standartlar? gerektiren önemli sektörlerde lider konuma gelmi?tir. Asansör yada yürüyen merdiven uygulamalar?n?n birço?unda Ziehl-Abegg motorlar?n?n kullan?ld???n? görebilirsiniz."Made in Kuenzelsau" damgas?n? ta??yan fanlar?n(örne?in büyük binalar?n klima sistemlerinde) büyük talep gördü?ü yerlerde, Ziehl-Abegg elektronik kontrol sistemlerine de ra?bet büyük olmaktad?r, verimli h?z kontrollü fanlar?n?n yetenekleri sayesinde, temiz oda uygulamalar?nda ve so?utma teknolojilerinde oldukça yüksek ra?bet görmektedir.
Ziehl-Abegg, sürücü pazar?na kontrol sistemleri sunmaktad?r. Bu sistemler pozisyon ivmesi, konforlu yolcu ta??ma, nakliye asansörleri, stoklama ve bo?altma sürücüleri, vinç ve asansörler gibi uygulamalarda çok be?enilmektedir. Ziehl-Abegg, Kuenzelsau' daki merkez ofisindeki, Waldenburg'a yak?n mesafedeki Bieringen tesislerindeki ve Hohenhole ticaret bölgesindeki 1500 çal??an? ile birlikte Hohenhole'deki en büyük istihdam kaynaklar?ndan birisidir.
Ziehl-Abegg, Kocher ve Jagst nehirlerinin yak?nlar?nda üretilen elektromekanik ürünlerine global bir yakla??m temin etmek için dünyada 30'dan fazla ülkede ?ubelere, üretim tesislerine, temsilcilere ve i? ortaklar?na sahiptir. Sat?? a??m?z,yeni kazan?lan sürekli pazar paylar?yla, Avustralya' dan Kanada' ya, skandinavya' dan Güney Afrika' ya, Büyük Britanya' dan Çin'e kadar uzanmaktad?r.

ZIEHL-ABEGG VN080-SDQ.6N.V7P FAN MOTORU
Firma Ad: Z?ehl-Abegg
rn Kategorisi: Aksiyel Fanlar
Marka: ZIEHL-ABEGG
 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim