Arkema grubu florlu gazlarn dünyadaki lideridir ve komple bir soutucu akkan yelpazesine sahiptir.Ürünleri,düük ve orta scaklkta klima ve soutma sistemleri (endüstriyel,ticari,ev ve toplu tama)için tasarlanmtr.

 

Forane 134a refrigerant (13.60 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Akkanlar
Forane® 134a R-134a),R-12'ye çok benzer özelliklere sahip, ozon tabakasna zarar vermeyen bir HFC'dir.Hem saf bir soutucu olarak hem de soutkan karmlarnda bir bileen olarak kullanlabilir.R-134a otomotiv klima,soutma gruplar,orta scaklkta ticari soutma,soutma aletleri, nem alma ve nakliye soutma gibi uygulamalarda kullanlr.

Forane 404A refrigerant (10.90 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Akkanlar
Forane® 404A(R-404A),HFC soutucular R-125,R-143a ve R-134a'nn azeotropik harmannn yaknnda,ozon tabakas yok eden,R-502'nin özelliklerine uyacak ekilde formüle edilmi olmas nedeniyle,Çeitli orta ve düük scaklkta soutma uygulamalar.R-404A,birçok soutma kompresörü ve sistem üreticisi tarafndan,gda vitrini ve saklama kutular,souk hava depolar,buz makineleri,nakliye ve proses soutma gibi yeni soutma ekipmanlarnda kullanm için onaylanmtr.

Forane 407C refrigerant (11.30 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Akkanlar
Forane® 407C (R-407C),R-32,R-125 ve R-134a HFC soutucularnn ozondan arndrlm,zeotropik bir karmdr ve R-22'nin özelliklerini klima uygulamalarnda yakndan eletirmek için formüle edilmitir.Forane® 407C,yeni veya mevcut R-22 konut ve ticari klima sistemlerinde ve szdrmaz buharlatrc soutma gruplarnda R-22'yi deitirmek için kullanlabilir.R-407C,mineral ya ile tamamen karmaz ve bir R-22 kurulumunu yenilemek için POE'ye tam bir ya deiimini gerektirir.R-407C,dier R22 yenileme modellerinde olduu gibi,yüksek kayma derecesine sahip bir karmdr ve bu nedenle szdrmaz buharlatrcya sahip bir sistemde kullanlmas önerilmez.

Forane 410A refrigerant (11.30 KG)
Firma Ad: Forane Arkema Refrigerant
rn Kategorisi: Sogutucu Akkanlar
Forane® 410A soutucu (R-410A),klima uygulamalarnda kullanlmak üzere gelitirilmi,hidrofluorokarbonlarn (HFC) R-32 ve R-125'in azeotropik soutucu harc karm olan,ozon tabakasn delmeyen bir malzemedir.Forane® 410A soutucu,yeni konut ve hafif ticari klima sistemleri,s pompalar,nem alclar,soutucular ve dier HVAC uygulamalarnda kullanlr.R-410A'nn daha yüksek soutma kapasitesi ve basnc nedeniyle,R-22 ekipmannda bir yenilenmi soutucu olarak kullanlmamaldr.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalou
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglantl XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tantm
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas
KIMO Frekans Deitiriciler Genel Bak
KIMO Frekans Deitiriciler-Modller
KIMO Frekans Deitirici zellikler
KIMO Frekans Deitiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak i�in t�klay�n�zSO�UTMA SANAY� �� ADAMLARI DERNE��

Telif hakk� © 2001-2014, G�KER
 
�leti�im