1994 y?l?nda kurulan Faran Industrial Co.,Ltd.
Nemlendiriciler,dezenfektanlar ve sterilizatörler konusunda önde gelen uzmanla?m?? üretici ve ihracatç? bir ?irkettir.
Faran,kendi markas?yla ve OEM baz?nda,seralar, laboratuarlar,depolar,tütün fabrikalar? ve kereste, tekstil,kümes hayvanlar? ve elektronik alanlar?nda kullan?lan çe?itli nemlendiriciler,dezenfektörler ve sterilizatörler üretmektedir.

 

Faran HR 50 Nemlendirme Cihaz?
Firma Ad: Faran Humidification
rn Kategorisi: Nemlendiriciler
Kurulumu kolayd?r(su muslu?una veya su deposuna ba?lan?r)
Çe?itli alan kullan?m?(duvarda)
Sorunsuz basit yap?(yüksek dayan?kl?l?k)
Kimyasal dezenfeksiyon ve koku giderme için ideal
Ah?ap ürünler,elektronik,tekstil,tütün fabrikalar?,dü?ük s?cakl?k depo ve mantar yeti?tiricili?i için ideal seçimdir.

Faran HR 15 Nemlendirme Cihaz?
Firma Ad: Faran Humidification
rn Kategorisi: Nemlendiriciler
Kurulumu kolayd?r(su muslu?una veya su deposuna ba?lan?r)
Çe?itli alan kullan?m?(duvarda)
Sorunsuz basit yap?(yüksek dayan?kl?l?k)
Kimyasal dezenfeksiyon ve koku giderme için ideal
Ah?ap ürünler,elektronik,tekstil,tütün fabrikalar?,dü?ük s?cakl?k depo ve mantar yeti?tiricili?i için ideal seçim

CEZIO
Firma Ad: Faran Humidification
rn Kategorisi: Nemlendiriciler
Orta ölçekli uygulamalar için veya sessiz çal??man?n zorunlu oldu?u alanlarda kullanmak için CEZIO'yu seçin.Sera ortamlar?,mantar yeti?tirme,çimlenme odalar?,puro dükkanlar?,ara?t?rma odalar? ve depolama alanlar? için idealdir.
Konut kullan?m? için yeterince sessiz olan CEZIO,küçük çevresel uygulamalar için sizin en iyi bahsinizdir.


HUMIDISTAD
Firma Ad: Faran Humidification
rn Kategorisi: Nemlendiriciler
Kurulum için ek birime gerek yoktur.Basit yap?s? ile kullan?m? kolayd?r.Dahili anahtar?n kapasitesi sadece 2.2 amper oldu?undan,yaln?zca bir nemlendirici için üretilmi?tir.Yüksek dayan?kl?l?kta ve sorunsuzdur.

HR-DHTC So?uk Oda Kontrol ve Humidistad Elektronik
Firma Ad: Faran Humidification
rn Kategorisi: Nemlendiriciler
Kurulum için ek birime gerek yoktur.Basit yap?s? ile kullan?m? kolayd?r.Dahili anahtar?n kapasitesi sadece 2.2 amper oldu?undan,yaln?zca bir nemlendirici için üretilmi?tir.Yüksek dayan?kl?l?kta ve sorunsuzdur.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim