Marka:SUVA

Üretim Yeri:AMERKA

Üretici:DUPONT

ASHRAE No:23

Ya? Tipi:POE

Güvenlik Grubu:A1

Yerine Geçti?i Ak??kan:13B1

GWP:14.800

Ambalaj Türü:DOLDURULABLR SL.LE

HFC-23 [R-23]DuPont Dep.lu Bo? Tüp [9.08KG]

 

DuPont’un yeni yüzü Chemours
Dupont’un so?utma faliyetlerindeki yeni yüzü olan Chemours,Opteon ve Freon markalar?n? gururla ilerletmeye ve geli?tirmeye devam edecektir.
DuPont™ ‘un kurdu?u Chemours™ DuPont’dan miras ald??? Freon® ve endüstride ç???r açan Opteon ® ürünleri ile dünyan?n en iyi so?utma marklar?n? temsil eden milyar dolarl?k bir kimya firmas?d?r.DuPont™ ve Suva® markalar?n?n Chemours™ ve Freon™ markas?na dönü?ümü süreci,Global dünyada güçlenen ve büyüyen firmalar?n küçük firmalar? sat?n alarak daha büyük her türlü faaliyeti olan firmalara dönü?tü?ü 2000’li y?llar?n ard?ndan, içinde bulundu?umuz yeni süreçte söz konusu global büyük ve güçlü firmalar art?k sektörel bazda özelle?en sektörünün en büyük firmalar? olarak yeniden ?ekillenmektedir.
Bu yeniden ?ekillenme sürecinde örne?in Bayer sadece ilaç sektörüne yönlenerek Kimya taraf? için Covestro ad? alt?nda yeni bir ?irket kurmas? bu sürecin önemli örneklerindendir.
DuPont™ firmas? Dow’unda tohum bölümünü alarak dünyan?n en büyük hibrid tohum üreticisi olmu? ve bu sektöre e?ilme karar? alm??t?r. Bünyesinde bar?nd?rd??? güçlü kimya bölümünü sektöründe özelle?mesi, bu sektöre yat?r?m yapan daha dinamik yap?ya sahip olmas? için, Chemours™ ad? alt?nda dünyan?n en büyük kimya ?irketlerinden birini kurmu?tur.
DuPont’un kimya sektöründeki önemli markalar?n?n da kullan?m hakk? Chemours™’un elindedir. Teflon™, Freon™, Krytox™, Ti-Pure™, Viton™ bu markalardan baz?lar?d?r. Ayr?ca yeni nesil Klima gaz? R1234yf OPTEON™ markas? ile Chemours™ sektörün öncü firmalar?ndan olmaya devem edecektir.


 

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim