Bitzer 70 y?ld?r yüksek kalitesi ve güvenilirli?i ile tüm dünya taraf?ndan tan?nan kompresör, kondensör ve bas?nçl? kaplar tasarlayarak imal etmektedir.

A?k Tip Pistonlu Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Pistonlu Kompresörler
Pistonlu tip so?utma kompresörleri, so?utma ve klima uygulamalar?nda uzun y?llard?r ba?ar? ile kullan?lmaktad?rlar. Bitzer her tür uygulama ve so?utucu için pistonlu so?utma kompresörü üretmektedir.

Pistonlu Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Semi-Hermetik Pistonlu Kompresörler
Pistonlu tip so?utma kompresörleri, so?utma ve klima uygulamalar?nda uzun y?llard?r ba?ar? ile kullan?lmaktad?rlar. Bitzer her tür uygulama ve so?utucu için pistonlu so?utma kompresörü üretmektedir.

Semi-Hermetik Pistonlu Kompresrler, 2 a?amal?
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Semi-Hermetik Pistonlu Kompresörler, 2 a?amal?
Pistonlu tip so?utma kompresörleri, so?utma ve klima uygulamalar?nda uzun y?llard?r ba?ar? ile kullan?lmaktad?rlar. Bitzer her tür uygulama ve so?utucu için pistonlu so?utma kompresörü üretmektedir.

Vidal? Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Vidal? Kompresörler
Bitzer, deneyimi, modern tasar?m ve üretim tekni?i ile vidal? kompresörlerin imalinde bir örnek te?kil etmektedir. Bitzer'in vidal? kompresörleri: yüksek kapasite ve verimlilik, mükemmel profil yap?s?, yüksek motor verimlili?i, küçük boyut, sessizlik ve titre?im azl??? gibi özelliklere sahiptir.

Semi-Hermetik Kompakt Vidal? Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Vidal? Kompresörler
Bitzer, deneyimi, modern tasar?m ve üretim tekni?i ile vidal? kompresörlerin imalinde bir örnek te?kil etmektedir. Bitzer'in vidal? kompresörleri: yüksek kapasite ve verimlilik, mükemmel profil yap?s?, yüksek motor verimlili?i, küçük boyut, sessizlik ve titre?im azl??? gibi özelliklere sahiptir.

Hermetik Kompakt Vidal? Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Vidal? Kompresörler
Bitzer, deneyimi, modern tasar?m ve üretim tekni?i ile vidal? kompresörlerin imalinde bir örnek te?kil etmektedir. Bitzer'in vidal? kompresörleri: yüksek kapasite ve verimlilik, mükemmel profil yap?s?, yüksek motor verimlili?i, küçük boyut, sessizlik ve titre?im azl??? gibi özelliklere sahiptir.

A?k Tip Vidal? Kompresrler
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: Kompresrler
Vidal? Kompresörler
Bitzer, deneyimi, modern tasar?m ve üretim tekni?i ile vidal? kompresörlerin imalinde bir örnek te?kil etmektedir. Bitzer'in vidal? kompresörleri: yüksek kapasite ve verimlilik, mükemmel profil yap?s?, yüksek motor verimlili?i, küçük boyut, sessizlik ve titre?im azl??? gibi özelliklere sahiptir.

Bas?nl? Kaplar
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Bas?nçl? Kaplar
Bitzer so?utma ve klima endüstrisi için kapsaml? bir program çevçevesinde bas?nçl? kaplar imal etmektedir. Bitzer'in üretti?i bas?nçl? kaplar Avrupa Bas?nçl? Kaplar Talimat?na uygun ?artlarda imal edilmektedirler. Bitzer taraf?ndan üretilen tüm ürünler CE sertifikas?na sahiptirler.

Vidal? Kompresrler iin Ya? So?utucu
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Bas?nçl? Kaplar
Bitzer so?utma ve klima endüstrisi için kapsaml? bir program çevçevesinde bas?nçl? kaplar imal etmektedir. Bitzer'in üretti?i bas?nçl? kaplar Avrupa Bas?nçl? Kaplar Talimat?na uygun ?artlarda imal edilmektedirler. Bitzer taraf?ndan üretilen tüm ürünler CE sertifikas?na sahiptirler.

Ya? Ay?r?c?
Firma Ad: Bitzer
rn Kategorisi: So?utma Elemanlar?
Bas?nçl? Kaplar
Bitzer so?utma ve klima endüstrisi için kapsaml? bir program çevçevesinde bas?nçl? kaplar imal etmektedir. Bitzer'in üretti?i bas?nçl? kaplar Avrupa Bas?nçl? Kaplar Talimat?na uygun ?artlarda imal edilmektedirler. Bitzer taraf?ndan üretilen tüm ürünler CE sertifikas?na sahiptirler.

 
AE-AEZ-CAE Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
TAG Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
FH-TFH Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
AJ-CAJ-TAJ Serisi Hermetik Kmpresrler Pratik Seim Katalo?u
Alco Control Oil Separator
TX3-Series Thermo Exp.Valve Emerson
Dixell Data Toplama Modlleri
Dixell Katalog Prime Serisi
Dixell Rs485 Baglant?l? XR Serisi
Dixel Kademe Kontrol Cihazlar?
Dixell XT SERS
T-Series Thermo Exp.Valve Emerson
TI-Series Thermo Exp.Valve Emerson
ZZ-Series Thermo Exp.Valve Emerson
DuPont ISCEON MO99 Teknik Bilgiler
DuPont ISCEON MO99 MSDS
DuPont ISCEON MO99 rn Tan?t?m
Refco Sahara Drenaj Pump Negatif Montaj emas?
KIMO Frekans De?i?tiriciler Genel Bak??
KIMO Frekans De?i?tiriciler-Modller
KIMO Frekans De?i?tirici zellikler
KIMO Frekans De?i?tiriciler Teknik zellikleri
MPE Serisi Shell&Tube Evaporatrler
CT Serisi Shell&Tube Kondanserler

 

Acrobat Reader'i kurmak için tıklayınızSOĞUTMA SANAYİ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Telif hakkı © 2001-2019, GÖKER TEKNİK
 
İletişim